Skladba, dirigování - vyučující


Mgr. Stanislav Falcník

Vedoucí oddělení hudební teorie, skladby a dirigování.

Absolvent JAMU v Brně, obor dirigování orchestru.
Vyučuje: hudebně teoretické předměty, intonaci a dirigování

Email: stanislav.falcnik@jko.cz
Kabinet: sborovna, 410

PhDr. Hana Adámková-Heidrová Ph.D.

Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity (obor  český jazyk – hudební výchova) a postgraduálního doktorského studia v oboru Hudební teorie a pedagogika. Ve své publikační činnosti se dlouhodobě zaměřuje na hudební kulturu Ostravy a na problematiku využití hudby ve zvukovém prostředí člověka. Publikuje v odborných časopisech (Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum), je autorkou monografických prací Josef Schreiber (2003) a Hudebně ekologická problematika a její místo v hudební výchově.

Vyučuje: dějiny hudby, kulturní dějiny a historicko-estetický seminář
Email: hana.adamkova@jko.cz
Kabinet: 209

PhDr. Jiří Čech Ph.D.

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru Hudební věda - estetika a doktorského studia v oboru Hudební teorie - pedagogika. Souběžně pedagogicky působí na Fakultě umění a Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Vyučuje: soudobou hudbu, historicko-estetický seminář a kulturní dějiny


MgA. Michal Janošík

Absolvent HAMU v Praze, obor skladba. Věnuje se vlastní kompoziční práci, jeho tvorba je silně ovlivněna zejména etnickou hudbou a pozdním minimalismem.

Vyučuje: hlavní obor skladbu, instrumentaci, hudebně teoretické předměty a počítačové technologie v hudbě


Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D.

Absolvent JAMU v Brně, obor dirigování. Ředitel mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj.

Vyučuje: hlavní obor dirigování a kulturní management
Mgr. František Mixa

Studoval na Pedagogické fakultě v Ostravě učitelství, aprobaci matematika - hudební výchova, a na Konzervatoři v Ostravě obor klavír. Pedagogicky působil na ZŠ, LŠU i na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě. Jako hudební režisér pracoval v Československém rozhlase v Ostravě, nadále spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí Ostrava a s různými hudebními vydavatelstvími.
Vyučuje: hudební režii

Renata Neubauerová, dipl. spec.

Absolventka Konzervatoře v Ostravě, obor akordeon.

Vyučuje: didaktiku přípravné hudební výchovy a didaktiku hudební nauky

Mgr. Jaroslav Pszczolka

Absolvent Hudební vědy na UP v Olomouci.

Vyučuje: dějiny hudby, kulturní dějiny a historicko-estetický seminář

Mgr. Daniela Střílková, Ph.D. (rodičovská dovolená)

Absolventka pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor
Hudební výchova - sbormistrovství pro SŠ, následně doktorský studijní program Hudební teorie pedagogika. Kromě výuky na JKO působí jako sbormistryně Ostravského dětského sboru při ZUŠ E.Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách, externě vyučuje na Katedře hudební výchovy Ostravské univerzity v Ostravě.
Vyučuje: sborový zpěv, didaktiku a hudební výchovu

Mgr. Irena Szurmanová

Absolventka AMU v Praze, obor skladba.


Vyučuje: hlavní obor skladbu, hudebně teoretické předměty a intonaci
MgA. Lenka Rucká, Ph.D.

Absolventka JAMU v Brně, obor skladba.


Vyučuje: hudební teorii a instrumentaci
Petr Šumník

Studoval konzervatoř v Pardubicích (hru na klavír) a JAMU v Brně (řízení orchestru, sboru a opery).
Byl dirigentem Moravské filharmonie v Olomouci, šéfem opery divadla v Opavě. Nyní je dirigentem opery Moravského divadla v Olomouci. Pravidelně spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc a s Janáčkovou filharmonií Ostrava.


Vyučuje: hlavní obor dirigování, orchestrální hru a seminář dirigováníMgr. Kateřina Važíková

Zástupkyně ředitelky.

Absolventka Filosofické fakulty Ostravské univerzity.


Vyučuje: kulturní dějinyEmail: katerina.vazikova@jko.cz
Kancelář: 112

MgA. Markéta Dvořáková Ph.D.


Absolventka JAMU v Brně, obor skladba

Vyučuje: instrumentaci, seminář skladby a intonaci


Mgr. Václav Kramář, Ph.D.


Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor muzikologie.Vyučuje: kulturní dějiny a nauku o nástrojích
 


Mgr. Petra Rašíková

Absolventka Pedagogické fakulty OU, obor hudební výchova a sbormistrovství pod vedením prof. Lumíra Pivovarského. V současnosti je uměleckou vedoucí a sbormistryní pěveckého sboru Chorus Ostrava, který působí při Ekonomické fakultě VŠB-TUO, a smíšeného pěveckého sboru Artep na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové. Na ZUŠ v Ostravě – Hrabůvce vyučuje sólový a sborový zpěv.

Vyučuje: Sborový zpěv