Absolutorium

                          Organizace absolventských zkoušek  


1819

Koncerty (obor hudba, zpěv) aktualizace 19.3.2019

1819

Kritéria hodnocení absolventských výkonů z HLO

Formulář

Hlasování o hodnocení (ústní zkoušky)

1819

Obecné informace k absolutoriu v konzervatoři

1819

Kritéria hodnocení ústních zkoušek

1819

Témata absolventských prací (aktualizace 11.2.2019)

1819

OTÁZKY

1819

Komise

1819

Tabulka - organizace (aktualizace 1.února 2019)

1819

Komise-opravný termín