Absolutorium

                          Organizace absolventských zkoušek  

         
      Organizace absolventských zkoušek ve školním roce 2019/2020 se nachází ve fázi přípravy.

19/20

Tematické okruhy k absolutoriu