Absolutorium

                          Organizace absolventských zkoušek  

               Časový harmonogram zkoušek (dle komisí, dle dnů) naleznete v sekci Nástěnka.

18/19

Kritéria hodnocení ústních zkoušek

18/19

Témata absolventských prací (aktualizace 11.2.2019)

Formulář

Hlasování o hodnocení (absolventský výkon z HLO)

18/19

OTÁZKY

18/19

Komise

18/19

Tabulka - organizace (aktualizace 1.února 2019)

18/19

Komise-opravný termín

18/19

Koncerty (obor hudba, zpěv) aktualizace 11.4.2019

18/19

Kritéria hodnocení absolventských výkonů z HLO

Formulář

Hlasování o hodnocení (ústní zkoušky)

18/19

Obecné informace k absolutoriu v konzervatoři

Formulář

Oponentní posudek