Hoboj - vyučující


Mgr. Jiří Židek

Absolvent konzervatoře v Ostravě a JAMU v Brně. Je členem Janáčkovy filharmonie Ostrava.


Vyučuje: hru na hoboj
MgA. Jana Hercigová

Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity, kde nyní dokončuje doktorandské studium. Je členkou operního orchestru Národního divadla moravskoslezského.

Vyučuje: hlavní obor, hru z listu, komorní hru