HOUSLE A VIOLA 22. 2. 2020

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2019/2020

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na housle a violu na ZUŠ
(O hudebním vnímání, cvičení a zlepšování hry - lektorka MgA. Alžběta Falcníková, Ph.D.)

sobota 22. února 2020, 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok