Hudebně dramatické umění - vyučující


Mgr. Václav Klemens

Vedoucí oddělení hudebně dramatické umění.

Absolvoval studium režie na pražské DAMU. Je režisérem a uměleckým šéfem Divadla loutek.

Vyučuje: hereckou výchovu
Email: vaclav.klemens@jko.cz
Kabinet: 320

Marcela Čapková

Herectví vystudovala na brněnské JAMU, je členkou souboru Divadla Petra Bezruče.

Vyučuje: jevištní mluvu

MgA. Peter Gábor

Vystudoval slovenštinu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Nitře, poté činoherní režii na DAMU v Praze. Jako režisér pracoval v řadě slovenských, českých a moravských divadel.

Vyučuje: hereckou výchovu a umělecký přednes
MgA. Pavel Gejguš

Absolvoval studium činoherní režie na brněnské JAMU (2009). V letech 2015-2018 jako umělecký šéf a kmenový režisér vedl divadlo Stará aréna. V současnosti působí jako režisér na volné noze.

Vyučuje: jevištní praxi
Miroslava Georgievová

Je absolventkou ostravské konzervatoře a jako herečka pohostinsky působí v divadlech. 

Vyučuje: jevištní mluvu a hereckou výchovu

Renáta Klemensová

Herectví vystudovala na ostravské konzervatoři, v současnosti je členkou činohry Národního divadla moravskoslezského.

Vyučuje: hereckou výchovu

magister sztuki Bogdan Kokotek

Je absolventem Divadelní akademie ve Varšavě, obor herectví (1991) a režie (2001). Od roku 2003 je uměleckým šéfem Polské scény Těšínského divadla v Českém Těšíně, pravidelně spolupracuje s divadly v Česku i Polsku.


Vyučuje: hereckou výchovu a jevištní praxi


Bc. Martin Legerski

Herectví vystudoval na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, je členem uměleckého souboru Divadla loutek Ostrava.

Vyučuje: herectví s loutkou

Mgr. Marie Logojdová

Herectví vystudovala na pražské DAMU, v současnosti členka činohry NDM.

Vyučuje: umělecký přednes


Bc. Alžběta Moravcová

Zakladatelka neziskové organizace Prostě se hýbej zaměřené na pohybovou průpravu dětí a dospělých v Opavě. Přední česká akrobatka zaměřující se především na vzdušnou akrobacii ve spolupráci s ostravskou společností Cirkus trochu jinak. Reprezentantka ČR ve cvičení na závěsném kruhu. Vystupovala v řadě evropských států a v Kanadě.


Vyučuje: akrobacii

dr Alice Olmová - Jarnotová

Vystudovala Divadelní akademii ve Varšavě a doktorské studium absolvovala na Jagellonské univerzitě v Krakově. V současné době je dramaturgyní činohry Slezského divadla v Opavě, jako dramaturgyně spolupracuje také s dalšími divadly.

Vyučuje: dějiny divadla, teorii divadla a rozbor dramatu, jevištní praxi a pedagogické předměty


Ivan Petrák

Absolvoval šermířské školy "Magisteria", je členem České šermířské asociace. Zbrojíř NDM Ostrava. Vytváří choreografie šermu pro film a divadlo.

Vyučuje: šerm
Vladimíra Philippová - Krakovková

Absolvovala studium herectví na ostravské konzervatoři, v současnosti v angažmá Divadla loutek v Ostravě.

Vyučuje: jevištní mluvu

Václav Pokorný

Je principálem divadelní společnosti klaunů, akrobatů a žonglérů "Cirkus trochu jinak".

Vyučuje: akrobacii

Alena Sasínová - Polarczyk

Absolvovala na ostravské konzervatoři, v současné době je členkou souboru Komorní scény Aréna.

Vyučuje: umělecký přednes

MgA. Petr Sýkora

Absolvoval studium herectví na JAMU v Brně, působil ve skupině historického šermu Durandal. Spolupracuje s divadly jako choreograf šermů a soubojových scén. 

Vyučuje: šerm
BcA. Eva Štěpandová

Na brněnské konzervatoři absolvovala studium herectví, dlouhodobě se věnuje tanci a v současné době studuje na divadelní fakultě JAMU obor Taneční a pohybové divadlo a výchova. Je členkou uměleckého souboru Divadla loutek v Ostravě.

Vyučuje: jevištní pohyb a taneční výchovuMgA. Martin Tomsa

Na ostravské konzervatoři absolvoval studium oboru tanec (1986) a na pražské HAMU studium choreografie (2010). Jako tanečník působil v baletním souboru Národního divadla v Praze, Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, v baletním souboru Roberta Balogha a japonském Hiraku balet. Od roku 2003 je tanečníkem a choreografem Slezského divadla v Opavě, pohostinsky působí i v dalších souborech. Od roku 2003 rovněž vyučuje na Církevní konzervatoři v Opavě studenty pěveckého oddělení jevištní pohyb a výrazový taneční projev.

Vyučuje: stepBc. Věra Vojtková

Studium herectví absolvovala na ostravské konzervatoři. Na Pedagogické fakultě OU vystudovala obor speciální pedagogika. 

Vyučuje: jevištní mluvu, pedagogiku a psychologii