Hudebně dramatické umění - vyučující


Mgr. Václav Klemens

Vedoucí oddělení hudebně dramatické umění.

Absolvoval studium režie na pražské DAMU. Je režisérem a uměleckým šéfem Divadla loutek.

Vyučuje: hereckou výchovu
Email: vaclav.klemens@jko.cz
Kabinet: 320

Marcela Čapková

Herectví vystudovala na brněnské JAMU, je členkou souboru Divadla Petra Bezruče.

Vyučuje: jevištní mluvu

Albert Čuba, DiS.

Absolvent studia herectví na Janáčkově konzervatoři (2005).
Po absolutoriu nastoupil do uměleckého souboru Komorní scény Aréna,
kde působil dvanáct sezón. Od roku 2017 provozuje vlastní Divadlo Mír
v Ostravě-Vítkovicích, které založil a je jeho uměleckým ředitelem.

Vyučuje: jevištní pohybIvan Dejmal
 
Po maturitě na Janáčkově konzervatoři dále pokračoval ve studiu herectví na pražské DAMU. Jeho první angažmá bylo v olomoucké činohře, od roku 2013 je členem činoherního souboru Národního divadla moravskolezského. Jako lektor působí v Divadelním ateliéru při NDM. Je laureátem Ceny Thálie pro činoherce do 33 let.
 
vyučuje: jevištní mluvu a jevištní praxi

 
MgA. Peter Gábor

Vystudoval slovenštinu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Nitře, poté činoherní režii na DAMU v Praze. Jako režisér pracoval v řadě slovenských, českých a moravských divadel.

Vyučuje: hereckou výchovu a umělecký přednes
Miroslava Georgievová

Je absolventkou ostravské konzervatoře a jako herečka pohostinsky působí v divadlech. 

Vyučuje: jevištní mluvu a hereckou výchovu

Renáta Klemensová

Herectví vystudovala na ostravské konzervatoři, v současnosti je členkou činohry Národního divadla moravskoslezského.

Vyučuje: hereckou výchovu

magister sztuki Bogdan Kokotek

Je absolventem Divadelní akademie ve Varšavě, obor herectví (1991) a režie (2001). Od roku 2003 je uměleckým šéfem Polské scény Těšínského divadla v Českém Těšíně, pravidelně spolupracuje s divadly v Česku i Polsku.


Vyučuje: hereckou výchovu a jevištní praxi


Bc. Martin Legerski

Herectví vystudoval na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, je členem uměleckého souboru Divadla loutek Ostrava.

Vyučuje: herectví s loutkou

Mgr. Marie Logojdová

Herectví vystudovala na pražské DAMU, v současnosti členka činohry NDM.

Vyučuje: umělecký přednes


Bc. Alžběta Moravcová

Zakladatelka neziskové organizace Prostě se hýbej zaměřené na pohybovou průpravu dětí a dospělých v Opavě. Přední česká akrobatka zaměřující se především na vzdušnou akrobacii ve spolupráci s ostravskou společností Cirkus trochu jinak. Reprezentantka ČR ve cvičení na závěsném kruhu. Vystupovala v řadě evropských států a v Kanadě.


Vyučuje: akrobacii

dr Alice Olmová - Jarnotová

Vystudovala Divadelní akademii ve Varšavě a doktorské studium absolvovala na Jagellonské univerzitě v Krakově. V současné době je dramaturgyní činohry Slezského divadla v Opavě, jako dramaturgyně spolupracuje také s dalšími divadly.

Vyučuje: dějiny divadla, teorii divadla a rozbor dramatu, jevištní praxi a pedagogické předměty


Ivan Petrák

Absolvoval šermířské školy "Magisteria", je členem České šermířské asociace. Zbrojíř NDM Ostrava. Vytváří choreografie šermu pro film a divadlo.

Vyučuje: šerm
Vladimíra Philippová - Krakovková

Absolvovala studium herectví na ostravské konzervatoři, v současnosti v angažmá Divadla loutek v Ostravě.

Vyučuje: jevištní mluvu

Václav Pokorný

Je principálem divadelní společnosti klaunů, akrobatů a žonglérů "Cirkus trochu jinak".

Vyučuje: akrobacii

Alena Sasínová - Polarczyk

Absolvovala na ostravské konzervatoři, v současné době je členkou souboru Komorní scény Aréna.

Vyučuje: umělecký přednes

MgA. Petr Sýkora

Absolvoval studium herectví na JAMU v Brně, působil ve skupině historického šermu Durandal. Spolupracuje s divadly jako choreograf šermů a soubojových scén. 

Vyučuje: šerm
BcA. Eva Štěpandová

Na brněnské konzervatoři absolvovala studium herectví, dlouhodobě se věnuje tanci a v současné době studuje na divadelní fakultě JAMU obor Taneční a pohybové divadlo a výchova. Je členkou uměleckého souboru Divadla loutek v Ostravě.

Vyučuje: jevištní pohyb a taneční výchovuMgA. Martin Tomsa

Na ostravské konzervatoři absolvoval studium oboru tanec (1986) a na pražské HAMU studium choreografie (2010). Jako tanečník působil v baletním souboru Národního divadla v Praze, Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, v baletním souboru Roberta Balogha a japonském Hiraku balet. Od roku 2003 je tanečníkem a choreografem Slezského divadla v Opavě, pohostinsky působí i v dalších souborech. Od roku 2003 rovněž vyučuje na Církevní konzervatoři v Opavě studenty pěveckého oddělení jevištní pohyb a výrazový taneční projev.

Vyučuje: step a pantomimuBc. Věra Vojtková

Studium herectví absolvovala na ostravské konzervatoři. Na Pedagogické fakultě OU vystudovala obor speciální pedagogika. 

Vyučuje: jevištní mluvu, pedagogiku a psychologii