Klavír 26. 1. 2019

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2018/2019

Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ
(Práce s klavírním zvukem, tvoření tónu, tvůrčí proces ve výuce klavírní hry - lektorka: doc. MgA. Xenie Hranická)

Sobota 26. ledna 2019, 9:00 - 13:00 hodin 

den měsíc rok