Kytara 13. 4. 2019

Přiihláška na vzdělávací akci DVPP 2018/2019

Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ
(Interpretace skladeb jednotlivých stylových období - II. Zásady interpretace skladeb z období klasicismu a romantismu - lektoři: MgA. Ondřej Gillig, Petr Seidl)

​Sobota 13. dubna 2019, 9:00 - 13:00 hodin

den měsíc rok