Lesní roh - vyučující


MgA. Milan Krajňák

Je absolventem konzervatoře v Žilině a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Je členem skupiny lesních rohů JFO, rovněž je členem souboru CAEMICA CORNI a MUCICA VARIABILE.


Vyučuje: hlavní obor, hru z listuMgA. Jindřich Molinger

Absolvent Pražské konzervatoře, bakalářského studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a magisterského studijního programu Fakulty umění Ostravské univerzity. V současnosti studuje doktorandské studium na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde působí i pedagogicky. Je sólohornistou Janáčkovy filharmonie Ostrava a členem souboru CAEMICA CORNI.


Vyučuje: hlavní obor, hru z listu