Povinný klavír a korepetice - vyučující


Mgr. Roman Rucký
 
Vedoucí oddělení Povinného klavíru a korepetice.

Absolvent Pedagogické fakulty Ostravské univerzity oboru Sbormistrovství - Hudební výchova.

Vyučuje: povinný klavír, hra z listu a improvizace

Korepetice: bicí a dechové oddělení - klarinety

Email: roman.rucky@jko.cz
Učebna: 231

Mgr. Regina Bednaříková

Absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity oboru Hra na klavír u doc. Eleny Gilels. 

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: pěvecké oddělení
 

Mgr. Barbora Dvořáková
 
Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír 


 

MgA. Adam Farana

Absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, kde studoval v oboru Hra na klavír pod vedením doc. Xenie Hranické a MgA. Ivo Kahánka, Ph.D. Během studia absolvoval stáž na Hudební akademii v Katowicích ve třídě prof. Moniky Sikorské – Wojtacha. Řadu let se úspěšně věnuje komorní hře – především v rámci klavírního dua. 

Korepetice: taneční, hudebně-dramatické, dechové a pěvecké oddělení

MgA. Martina Farana, Ph.D.

Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u MgA. Heleny Zahradničkové a na JAMU v Brně u prof. J. Skovajsy a prof. J. Doležela. Ve svém doktorském studiu na JAMU v Brně se věnovala hudebnímu a pedagogickému odkazu pianisty F. Schäfera. Aktivně se věnuje komorní hře - se svým manželem Adamem v klavírnímu duu a jako odborná asistentka korepetice Katedry dechových nástrojů na Fakultě umění Ostravské univerzity.


Vyučuje: klavirní praktikum 

Korepetice: dechové oddělení

Mgr. Karla Fucimanová
 
Absolventka Umělecko-pedagogické fakulty Ostravské univerzity. V letech 2000-2004 působila jako profesorka na Escola Profissional de Arte de Mirandela a na Escola Profissional da Musica v Santo Tirsu (Portugalsko).

Vyučuje: povinný klavír 

Korepetice: pěvecké a dechové oddělení - příčné flétny 

Mgr. Tomáš Gaál Fuciman, ArtD.
 
Absolvent Vysoké školy múzických umění v Bratislavě oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír  

Mgr. Marie Horáčková
 
Absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity oboru Hra na klavír u doc. Eleny Gilels.

Ocenění za klavírní doprovody na Mezinárodní pěvecké soutěži Sch. Trnavského v Trnavě a na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. Koncertně doprovází pěvce a pěvecké sbory v Japonsku, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Polsku, Chorvatsku a Bosně.

Vyučuje: povinný klavír 

Korepetice: pěvecké a hudebně-dramatické oddělení

Mgr. Ivana Hotárková
 
absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír 

Korepetice: smyčcové oddělení
 

MgA. Jiří Janík
 
Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: hra na klavír – HLO, klavírní praktikum, hra z listu, improvizace
a povinný klavír


Korepetice smyčcové oddělení 

Mgr. Hana Kučová
 
Absolventka Akademie múzických umění v Praze oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice pěvecké oddělení - pohybová výchova

 

Mgr. Jiří Niedoba
 
Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír 

MgA. Maya Okamoto

Studovala na Musashinu Academia Musicae v Tokiu (u prof. Jana Horáka). Díky stipendiu  České vlády vystudovala JAMU, obor Hra na klavír u prof. Jaroslava Smýkala.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: smyčcové oddělení

MgA. Stanislav Slavíček
 
Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír. Laureát klavírních soutěží v Římě a Badenu.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice dechové oddělení
 

MgA. Liana Svobodová
 
Studovala na konzervatoři v Ostravě (Věra Čanová), JAMU v Brně (Vlastimil Lejsek).

Napsala a vydala skripta "Pedagogika a metodika klavírní hry".

Vyučuje: metodika klavírní hry, vyučovatelská praxe, povinný klavír, klavírní praktikum a hra z listu.
 

Mgr. Renáta Sternberg
 
Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: hudebně-dramatické a pěvecké oddělení - muzikálový zpěv
 

MgA. Zuzana Valentová

Absolventka oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Vyučuje: povinný klavír, komorní hru, interpretační seminář a metodiku klavírní hry

Korepetice: dechové oddělení - lesní rohy

MgA. Michal Zátopek

Absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, oboru Hra na klavír u MgA. Ivo Kahánka Ph.D. Své studium rozšířil na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u prof. Idy Černecké a klavírních kurzech předních pianistů (Zamborský, Klánský, Indic, Hlinka…).  Aktivně se věnuje hře v klavírním duu a sbormistrovství.Vyučuje: hra na klavír – HLO, klavírní praktikum, hra z listu a povinný klavír

Korepetice: dechové oddělení – příčná flétna

MgA. Veronika Zátopek

Absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity oboru Hra na klavír. Účastnila se mistrovských interpretačních kurzů pod vedením prof. J. Hlinky, prof. I. Klánského, doc. F. Malého, doc. MgA. J. Jiraského, Ph.D. a A. Arnicane z Lotyšska.
Řadu let se také věnuje hře v klavírním duu.Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: pěvecké a smyčcové oddělení

MgA. Ellen Velíšková

Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na cembalo ve třídě prof. Barbary Marie Willi, Ph.D. Účastnila se mistrovských interpretačních kurzů pod vedením prof. M. Toporowskeho, prof. J.B. Christensena, E. M. Pollerus, G. Moriniho a dalších. Aktivně se věnuje komorní hře v koncertním duu.Vyučuje: povinný klavír, hra na cembalo
 
Korepetice: dechové oddělení - zobcové flétny