PŘÍČNÁ FLÉTNA 27. 2. 2020

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2019/2020

Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodia výuky hry na příčnou flétnu
​(Moderní výrazové prostředky techniky hry - lektorka MgA. Ivica Gabrišová Encingerová)

čtvrtek 27. února 2020, 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok