Příčná flétna 28. 2. 2019

Přiihláška na vzdělávací akci DVPP 2018/2019

Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu
(Problematika přípravy žáků na interpretační soutěže - lektor: Jan Ostrý)

Čtvrtek 28. února 2019, 9:00 - 13:00 hodin

den měsíc rok