Pro Bohemia 2017 - Výsledky

V neděli 9. 4. 2017 se uzavřel 15. ročník mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2017.
Soutěžilo se v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv. Dechové nástroje dřevěné byly pro velký počet přihlášených rozděleny, hru na saxofon hodnotila samostatná porota.
Z celkového počtu 303 přihlášených se soutěže zúčastnilo 279 soutěžících, z toho 96 ze zahraničí.
Pět porot udělilo celkem 224 ocenění (36 x 1. cena a titul laureáta, z toho 6x absolutní vítěz soutěžního oboru, 44 x 2. cena, 57 x 3. cena, 73 x čestné uznání). Kromě těchto ocenění byly uděleny i ceny speciální. Cenu Nadace Bohuslava Martinů obdrželo 5 soutěžících, Cenu nadace Leoše Janáčka 2 soutěžící. Poroty rovněž ocenily i práce pedagogů – korepetitorů, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžní výkony a také práci pedagogů, kteří své žáky na soutěž připravili.

Seznam oceněných soutěžících, kteří vystoupí na Koncertu vítězů dne 1. 6. 2017 v rámci doprovodného programu 42. mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 2017 bude zveřejněn do 30. 4. 2017

Výsledkové listiny jsou k dispozici zde:

2017

2.,3.,4.fagot / bassoon

2017

1.flétna / flute

2017

2.flétna / flute

2017

3.flétna / fluta

2017

4.flétna / flute

2017

1.hoboj / oboe

2017

2.hoboj / oboe

2017

4.hoboj / oboe

2017

1.klarinet / clarinet

2017

2.klarinet / clarinet

2017

3.klarinet / clarinet

2017

4.klarinet / clarinet

2017

1.saxofon / saxophone

2017

2.saxofon / saxophone

2017

3.saxofon / saxophone

2017

4.saxofon / saxophone

2017

0.klavír / piano

2017

1.klavír / piano

2017

2.klavír / piano

2017

3.klavír / piano

2017

1.housle / violin

2017

2.housle / violin

2017

3.housle / violin

2017

4.housle / violin

2017

3.kontrabas / double bass

2017

4.kontrabas / double bass

2017

4.viola

2017

2.violoncello

2017

3.violoncello

2017

4.violoncello

2017

0.zpěv / vocal

2017

1.zpěv / vocal

2017

2.zpěv / vocal

2017

3.zpěv / vocal

2017

4.zpěv / vocal

2017

Zvláštní ocenění