Pro Bohemia 2018

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 16. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2018 v oborech hra na dechové nástroje (dřevěné, žesťové), hra na klavír, hra na varhany a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 16th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2018 for Wind instrunents (Woodwinds, Brass), Piano, Organ and Voice.
 
The competition will be held on 5th - 8th April 2018. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava
 
*****************
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 16. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych (drewniane, blaszane),  gra na fortepianie, gra na organach i śpiew.
Konkurs odbędzie się w dniach 5. – 8.  kwietnia 2018 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.