Pro Bohemia 2018

16. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2018 v oborech hra na dechové nástroje (dřevěné, žesťové), hra na klavír, hra na varhany a zpěv

probíhá ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
The 16th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2018 for Wind instrunents (Woodwinds, Brass), Piano, Organ and Voice.
 
The competition will be held on 5th - 8th April 2018. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava
 
*****************
 
16. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych (drewniane, blaszane),  gra na fortepianie, gra na organach i śpiew.
Konkurs odbędzie się w dniach 5. – 8.  kwietnia 2018 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.