Pro Bohemia Ostrava 2019

17. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2019 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv.
 
Soutěž probíhá ve dnech 4. – 7. dubna 2019 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
The17th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2019 for woodwind instruments, piano, string instruments and voice.
 
The competition will be held on 4th – 7th April 2019. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava
 
*****************
 
17. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie, gry na instrumentach smyczkowych i śpiewe. 
Konkurs odbędzie się w dniach 4 - 7 kwietnia 2019 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.