Pro Bohemia Ostrava 2019

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 17. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2019 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 4. – 7. dubna 2019 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 17th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2019 for woodwind instruments, piano, string instruments and voice.
 
The competition will be held on 4th – 7th April 2019. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava
 
*****************
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 17. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie, gry na instrumentach smyczkowych i śpiewe. 
Konkurs odbędzie się w dniach 4 - 7 kwietnia 2019 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.