Pro Bohemia Ostrava 2020

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 18. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2020 v oborech hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír, hra na varhany, hra na zobcovou flétnu a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 2. - 5. dubna 2020 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

kontakt: tel. 596114767 nebo 734 433 242, e-mail info@jko.cz 
 
*****************
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 18th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2020 for Wind instrunents Brass, Piano, Organ, Recorder and Voice.
 
The competition will be held on 2nd - 5th April 2020. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava


kontakt: tel. 596114767 nebo 734 433 242, e-mail info@jko.cz 
 
*****************
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 18. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrava 2020 w specjalnościach gra na instrumentach dętych blaszanych, gra na fortepianie, gra na organie, gra na flet prosty i śpiew.

Konkurs odbędzie się w dniach 2. – 5.  kwietnia 2020 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.


kontakt: tel. 596114767 nebo 734 433 242, e-mail info@jko.cz