Šablony JKO 2017

JKO realizuje zjednodušený projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
1. 9. 2017—31. 8. 2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.


Projekt:

"PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ" S REG. Č.
"CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005533"


Cílem projektu na JKO je formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjet znalosti v těchto oblastech:
  • osobnostně sociální rozvoj;
  • ICT;
  • čtenářská gramotnost;
  • společné vzdělávání (inkluze).