Smyčcové nástroje 23. 2. 2019

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2018/2019

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka – IV.
(Svalové dysbalance (housle, viola) -  lektorky: Mgr. Barbora Rycková, Mgr. Irena Vítková)

Sobota 23. února 2019, 9:00 - 13:00 hodin

den měsíc rok