Smyčcové nástroje 23. 3. 2019

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2018/2019

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka – IV.
(Svalové dysbalance (violoncello, kontrabas) -  lektorky: Mgr. Barbora Rycková, MgA. Pavel Harnoš, prof. Václav Horák)

Sobota 23. března 2019, 9:00 - 13:00 hodin

den měsíc rok