Smyčcové nástroje 26. 1. 2019

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2018/2019

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na housle a violu na ZUŠ – II.
(Stupnice a dvojhmaty, výměny poloh, práve pravé ruky (pokrčování), vibrato, předcházení bolestem a napětí při hře, o cvičení - lektorka: MgA. Alžběta Falcníková, ArtD.)

Sobota 26. ledna 2019, 9:00 - 13:00 hodin

den měsíc rok