Trubka - vyučující


Mgr. Roman Buchal

Je absolventem konzervatoře v Ostravě, JAMU v Brně, působí jako solotrumpetista Janáčkovy filharmonie Ostrava a je členem žesťového kvinteta JFO.


Vyučuje: hru na trubkuMgA. Nikolas Grigoriadis

Je absolventem ostravské konzervatoře a JAMU v Brně. V současnosti je prvním trumpetistou operního orchestru NDM AD.


Vyučuje: hru na trubku
Petr Kabil

Je absolventem ostravské konzervatoře. V současnosti je solotrumpetistou JFO, věnuje se sólové a komorní hře, je členem žesťového kvinteta JFO.


Vyučuje: hru na trubku
MgA. Jiří Tesařík

Je absolventem konzervatoře v Ostravě, JAMU v Brně, působil jako hráč Janáčkovy filharmonie Ostrava, Mezinárodní filharmonie mládeže a jako sólista Dechového orchestru policie ČR.


Vyučuje: hru na trubku