Varhany / Organ 2020


Soutěžící/Entrant

den/day měsíc/month rok/year

Adresa/Address

Hudební vzdělání/Music education

Soutěžní obor/Discipline: Hra na varhany


Repertoár/Repertoire

Jméno a příjmení autora
Name of the composer
Název cyklu
Details of the movement
Název skladby
Composition title
Části/Věty
Parts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Přílohy/Attachments