Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2017

 

Výsledky

1. kola talentových zkoušek v oboru vzdělání 82-45-P/01 zpěv, zaměření klasický zpěv v druhém kole přijímacího řízení

Výsledky

talentových zkoušek v oboru vzdělání 82-44-P/01 hudba v druhém kole přijímacího řízení před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu

Výsledky

talentových zkoušek v oboru vzdělání 82-46-P/01 tanec v druhém kole přijímacího řízení

Výsledky

2. kola talentových zkoušek v oboru vzdělání 82-45-P/01 zpěv, zaměření klasický zpěv v druhém kole přijímacího řízení
Výsledky Konečné výsledky talentových zkoušek v oboru 82-44-P/01 hudba v druhém kole přijímacího řízení po talentových zkoukách v náhradním termínu

Aktualizováno: 29. 5. 2017

Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.