Výsledky přijímacího řízení

 

Výsledky
Výsledky 1. kola talentových zkoušek do oboru 82-45-P/01 zpěv - zaměření klasický zpěv pro školní rok 2019 -2020, které se konaly ve dnech 15. a 16. ledna 2019
Výsledky
Výsledky 1. kola talentových zkoušek do oboru 82-47-P/01 hudebně dramatické umění - zaměření herectví pro školní rok 2019 - 2020, které se konaly ve dnech 15., 16. a 17. ledna 2019

Konečné výsledky talentových zkoušek – obor vzdělání 82-46-P/01 tanec, zaměření klasický tanec
 

Konečné výsledky 2. kola talentových zkoušek – obor vzdělání 82-45-P/01 zpěv, zaměření klasický zpěv
 

Konečné výsledky 2. kola talentových zkoušek – obor vzdělání 82-47-P/01 hudebně dramatické umění, zaměření herectví
 

Konečné výsledky talentových zkoušek – obor vzdělání 82-44-P/01 hudba – zaměření klasická hudba
 

Aktualizováno: 5. února 2019

Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.