Výsledky přijímacího řízení

 


1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv - zaměření klasický zpěv 
 
1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv – zaměření neoperní zpěv

1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání hudebně dramatické umění – zaměření herectví

 
Výsledky


 
Výsledky


 
Výsledky


 

Aktualizováno: 22. ledna 2020

Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.