Zobcová flétna 6. 3. 2019

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2018/2019

Ostravská setkání se zobcovou flétnou: Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu IX.
(Interpretace hudby baroka - lektor: Mgr. Jan Kvapil)

Středa 6. března 2019, 9:00 - 13:00 hodin

den měsíc rok