Zobcová flétna - vyučující


Ing. Jitka Konečná PGDip., Ph.D.

Studovala hru na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Jana Kvapila. V roce 2007 získala stipendium na Royal College of Music v Londýně, kde absolvovala postgraduální studium. Za své studijní výsledky byla oceněna diplomem s vyznamenáním a McKenna cenou za barokní hudbu. V roce 2008 v Londýně založila flétnové kvarteto i Flautisti, spolu se kterým se v témže roce stala vítězkou soutěže Brighton Early Music Live Scheme. Soubor vystupuje pravidelně na koncertech v tuzemsku i zahraničí a dvakrát živě účinkoval v rádiu BBC3. V roce 2011 soubor i Flautisti účinkoval na recitálu v kostele St. Martin-in-the-Fields na Trafalgar Square v centru Londýna.  Obsadil pozici semifinalistů soutěže komorní hudby v Londýně a finalistů v mezinárodní soutěži Salieri Zinetti competition v Itálii. Soubor byl také potěšen pozváním a účinkováním na české ambasádě v Londýně, kde s úspěchem uvedl premiéru cyklu Quartet for Recorders, jejíž autorem je původem český hudební skladatel, klavírista a publicista žijící od roku 1950 v Londýně – Karel Janovický.
 
Jako sólistka i komorní hráčka Jitka Konečná spolupracuje s hudebníky a ansámbly specializujícími se na poučenou interpretaci barokní hudby, pravidelně se zúčastňuje mistrovských kursů a seminářů vedených špičkovými světovými pedagogy (W. van Hauwe, P. Leenhouts, P. Holtslag, M. Posch, C. van Heerden, B. Spanhove, H. ter Schegget, R. Brown, E. Kirkby, T. Charlston ad.) a vystupuje na koncertech v ČR i zahraničí.
 
Od roku 2009 je hlavní organizátorkou interpretačních kurzů Letní Škola Staré Hudby v Prachaticích a vyučuje zobcové flétny na Janáčkově Konzervatoři v Ostravě a Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, od téhož roku působí také jako lektorka vzdělávacího programu MŠMT "Dechové soboty" na seminářích brněnské konzervatoře. Od roku 2012 je vedoucí lektorkou Interpretačních seminářů barokní hudby na Konzervatoři v Olomouci.

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

Začal se profesionálně věnovat hudbě po absolutoriu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hru na zobcovou flétnu studoval na Royal Academy of Music v Londýně u Petera Holtslaga a na konzervatoři v Linci u Carin van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal School of Music (Londýn, 2001). Vystupoval s mnoha renomovanými českými i mezinárodními ansámbly specializovanými na starou hudbu (Academia Daniel, Capella Rudolphina, Michael Consort....) na koncertních pódiích doma i za hranicemi (Rakousko, Itálie, SRN, Anglie, USA...), pravidelně nahrává pro rozhlas, televizi i hudební vydavatelství.Jako sólista spolupracoval i s komorními orchestry moderních nástrojů (Talichův komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc ad.).

V současné době vystupuje nejčastěji v duu s loutnistou Janem Čižmářem. V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze, kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ. Současně probíhají pod jeho vedením na mnoha místech republiky pravidelné semináře, jejichž náplní je vzdělávání pedagogů. Je uměleckým ředitelem Letní školy staré hudby v Prachaticích, na níž vyučují špičkoví naši i světoví hráči a učitelé. Spolu s Evou Kvapilovou je autorem Flautoškoly, řady učebnic hry na zobcovou flétnu. Publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu. Od roku 2004 vyučuje hlavní obor Hra na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři  v Ostravě, v letech 2006-2011 působil též na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

M.A., RNDr. Renata Smetková
(rodičovská dovolená)

Absolvovala hru na zobcovou a příčnou flétnu na zlínských základních uměleckých školách. Získala několik nejvyšších ocenění v celostátních soutěžích jak v sólové hře, tak v soutěžích komorních souborů. Dva roky se vzdělávala na seminářích Víkendové školy hry na zobcovou flétnu, poté studovala zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě ve třídě Jana Kvapila. Nyní se dále vzdělává v magisterském programu Institutu pro starou hudbu na Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linzi ve třídě Carin van Heerden. Koncertuje v České republice i zahraničí, spolupracuje s nejrůznějšími hudebníky a hudebními tělesy, vystupovala jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava, hrála s Moravskou filharmonií Olomouc ad. Pravidelně se účastní hudebních kurzů a seminářů vedených špičkovými lektory jako jsou Peter Holtslag, Ashley Solomon, Kerstin de Witt, Jostein Gundersen, Jan Rokyta ml., Alan Davis, Robert Finster, Michael Posch aj. Absolvovala několik školení týkajících se hudebního vzdělávání nevidomých. Specifiky ve výuce hry na zobcovou flétnu u zrakově postižených se zabývala ve své absolventské práci na konzervatoři i v praxi. Kromě hudební oblasti absolvovala též studia na Přírodovědecké fakultě v Ostravě, kde získala titul doktorky přírodních věd.

V současnosti se věnuje také folklorní činnosti, je členkou flétnového kvarteta „recorder4mation“, zasedá v odborných porotách soutěží ZUŠ, je lektorkou hudebních kurzů a seminářů (např. Bystřická letní flétna, KM Winds Kroměříž, Dechové soboty – vzdělávací program MŠMT na brněnské konzervatoři aj.). Hru na zobcovou flétnu vyučuje od r. 2009 na ZUŠ Zlín-Jižní Svahy, v roce 2013-2014 v Německu na Musikschule Vattersteten a Europäische Schule München, od r. 2014 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Magda Bohušová

Absolventka konzervatoře v Ostravě v oboru hra na příčnou flétnu. Hru na zobcovou flétnu a metodiku tohoto nástroje studovala ve Víkendové škole pod vedením Jana Kvapila. Znalosti v oboru pravidelně doplňuje účastí v Letní škole staré hudby v Prachaticích.

Vyučuje: hru na zobcovou flétnuEva Mizerová, DiS.
(zastupuje za RNDr. Renatu Smetkovou)

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Anton Bruckner Privatunivesität v Linci. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů se zaměřením na starou hudbu, koncertuje v ČR i v zahraničí, spolupracuje s nejrůznějšími hudebníky specializujícími se na interpretaci staré hudby, pravidelně zasedá v odborných porotách soutěží ZUŠ.