Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

16.7.2024 / Přihlášení

Skladba, dirigování - vyučující


Mgr. Stanislav Falcník

Vedoucí oddělení hudební teorie, skladby a dirigování.

Absolvent JAMU v Brně, obor dirigování orchestru.
Vyučuje: hudebně teoretické předměty, intonaci, rytmus a sluchovou analýzu

Email: stanislav.falcnik@jko.cz
Kabinet: sborovna, 410

PhDr. Hana Adámková Heidrová, Ph.D.

Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity (obor  český jazyk – hudební výchova) a postgraduálního doktorského studia v oboru Hudební teorie a pedagogika. Ve své publikační činnosti se dlouhodobě zaměřuje na hudební kulturu Ostravy a na problematiku využití hudby ve zvukovém prostředí člověka. Publikuje v odborných časopisech (Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum), je autorkou monografických prací Josef Schreiber (2003) a Hudebně ekologická problematika a její místo v hudební výchově.

Vyučuje: dějiny hudby, kulturní dějiny a historicko-estetický seminář
Email: hana.adamkova@jko.cz
Kabinet: 209


MgA. Michal Janošík

Absolvent HAMU v Praze, obor skladba. Věnuje se vlastní kompoziční práci, jeho tvorba je silně ovlivněna zejména etnickou hudbou a pozdním minimalismem.

Vyučuje: hlavní obor skladbu, instrumentaci, hudebně teoretické předměty a počítačové technologie v hudbě

Email: michal.janosik@jko.cz

MgA. Petr Lichnovský

Absolvent JAMU v Brně, obor dirigování orchestru.


Vyučuje: hudební teorii, intonaci, rytmus a sluchovou analýzu

Email: petr.lichnovsky@jko.cz


Mgr. Markéta Kapustová

Absolventka magisterského studia v oboru Hudební věda na Masarykově univerzitě v Brně, je také absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (zaměření hra na zobcovou flétnu, skladba). Vyučuje: hudebně teoretické předměty, soudobou hudbu, kulturní dějiny a historicko-estetický seminář

Email: marketa.kapustova@jko.czRenata Neubauerová, dipl. spec.

Absolventka Konzervatoře v Ostravě, obor akordeon.

Vyučuje: didaktiku přípravné hudební výchovy a didaktiku hudební nauky

Email: renata.neubauerova@jko.czMgr. Jaroslav Pszczolka

Absolvent Hudební vědy na UP v Olomouci.

Vyučuje: dějiny hudby, kulturní dějiny a historicko-estetický seminář

Email: jaroslav.pszszolka@jko.czMgA. Lenka Rucká, Ph.D.

Absolventka JAMU v Brně, obor skladba


Vyučuje: seminář dirigování, instrumentaci a aranžování skladeb


Email: lenka.rucka@jko.cz
MgA. Tomáš Stanček

Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě z dirigentské třídy Jaromíra Javůrka a Akademie múzických umění v Praze, kde studoval pod vedením Leoše Svárovského, Tomáše Koutníka, Jaroslava Brycha, Ivana Paříka a Hynka Farkače. Spolupracoval s několika českými orchestry (PKF Prague Philharmonia, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkova filharmonie Ostrava) a vede Pěvecký sbor Ireny Szurmanové v Třinci a Pěvecký sbor Orfej v Praze na Vinohradech. Je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv.

Vyučuje: sborový zpěv, ansámblový zpěv, soubor smyčcových nástrojů a intonaci, rytmus a sluchovou analýzu
Email: tomas.stancek@jko.cz

Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

Absolventka pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor
Hudební výchova - sbormistrovství pro SŠ, následně doktorský studijní program Hudební teorie pedagogika. Kromě výuky na JKO působí jako sbormistryně Ostravského dětského sboru při ZUŠ E.Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách, externě vyučuje na Katedře hudební výchovy Ostravské univerzity v Ostravě.


Vyučuje: nauku o hudebních nástrojích, intonaci, rytmus a sluchovou analýzu

Email: daniela strilkova@jko.cz


Mgr. Irena Szurmanová

Absolventka AMU v Praze, obor skladba.


Vyučuje: hlavní obor skladbu, hudebně teoretické předměty a intonaci

Email: irena.szurmanova@jko.cz


Petr Šumník

Studoval konzervatoř v Pardubicích (hru na klavír) a JAMU v Brně (řízení orchestru, sboru a opery).
Byl dirigentem Moravské filharmonie v Olomouci, šéfem opery divadla v Opavě. Nyní je dirigentem opery Moravského divadla v Olomouci. Pravidelně spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc a s Janáčkovou filharmonií Ostrava.


Vyučuje: hlavní obor dirigování, seminář dirigování, orchestrální hru, hru partitur a klavírních výtahů, intonaci, rytmus a sluchovou analýzu

Email: petr.sumnik@jko.cz


Mgr. Kateřina Važíková

Zástupkyně ředitelky.

Absolventka Filosofické fakulty Ostravské univerzity.


Vyučuje: kulturní dějinyEmail: katerina.vazikova@jko.cz
Kancelář: 112

MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.


Absolventka JAMU v Brně, obor skladba


Vyučuje: hlavní obor skladbu, intonaci, rytmus a sluchovou analýzu

Email: marketa.dvorakova@jko.cz
 


MgA. Daniela Zarodňanská Ph.D.

Absolventka JAMU v Brně, obor Divadelní manažerství.

Vyučuje: kulturní management

Email: daniela.zarodnanska@jko.cz