Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

20.4.2021 / Přihlášení

Skladba, dirigování - vyučující


Mgr. Stanislav Falcník

Vedoucí oddělení hudební teorie, skladby a dirigování.

Absolvent JAMU v Brně, obor dirigování orchestru.
Vyučuje: hudebně teoretické předměty, intonaci a dirigování

Email: stanislav.falcnik@jko.cz
Kabinet: sborovna, 410

PhDr. Hana Adámková Heidrová, Ph.D.

Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity (obor  český jazyk – hudební výchova) a postgraduálního doktorského studia v oboru Hudební teorie a pedagogika. Ve své publikační činnosti se dlouhodobě zaměřuje na hudební kulturu Ostravy a na problematiku využití hudby ve zvukovém prostředí člověka. Publikuje v odborných časopisech (Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum), je autorkou monografických prací Josef Schreiber (2003) a Hudebně ekologická problematika a její místo v hudební výchově.

Vyučuje: dějiny hudby, kulturní dějiny a historicko-estetický seminář
Email: hana.adamkova@jko.cz
Kabinet: 209


PhDr. Jiří Čech, Ph.D.

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru Hudební věda - estetika a doktorského studia v oboru Hudební teorie - pedagogika. Souběžně pedagogicky působí na Fakultě umění a Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.


Vyučuje: historicko-estetický seminář

Email: jiri.cech@jko.cz
MgA. Michal Janošík

Absolvent HAMU v Praze, obor skladba. Věnuje se vlastní kompoziční práci, jeho tvorba je silně ovlivněna zejména etnickou hudbou a pozdním minimalismem.

Vyučuje: hlavní obor skladbu, instrumentaci, hudebně teoretické předměty a počítačové technologie v hudbě

Email: michal.janosik@jko.cz

MgA. Petr Lichnovský

Absolvent JAMU v Brně, obor dirigování orchestru.


Vyučuje: hudební teorii, intonaci, rytmus a sluchovou analýzu

Email: petr.lichnovsky@jko.cz

Bc. Markéta Kapustová

Absolventka bakalářského studia v oboru Hudební věda na Masarykově univerzitě v Brně, je také absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (zaměření hra na zobcovou flétnu). Kromě JKO působí jako externí pedagog na Lidové konzervatoři v Ostravě, kde vyučuje hru na zobcovou flétnu.


Vyučuje: hudební teorii a soudobou hudbu

Email: marketa.kapustova@jko.czMgr. František Mixa

Studoval na Pedagogické fakultě v Ostravě učitelství, aprobaci matematika - hudební výchova, a na Konzervatoři v Ostravě obor klavír. Pedagogicky působil na ZŠ, LŠU i na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě. Jako hudební režisér pracoval v Československém rozhlase v Ostravě, nadále spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí Ostrava a s různými hudebními vydavatelstvími.


Vyučuje: hudební režii

Email: frantisek.mixa@jko.cz


Mgr. Pavel Motloch

Absolvent JAMU v Brně, obor klavír. Na oddělení HT působí jako korepetitor v hlavním oboru dirigování.

Email: pavel.motloch@jko.cz
Renata Neubauerová, dipl. spec.

Absolventka Konzervatoře v Ostravě, obor akordeon.

Vyučuje: didaktiku přípravné hudební výchovy a didaktiku hudební nauky

Email: renata.neubauerova@jko.czMgA. Marek Prášil

Absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, obor hra na klarinet, a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor dirigování orchestru. Je dirigentem Národního divadla moravskoslezského a od sezóny 2020/21 také hlavním hostujícím dirigentem Jihočeské filharmonie. Hostoval u většiny českých orchestrů a také v zahraničí (Švýcarsko, Litva, Slovensko, Polsko). Jako asistent dirigenta se podílel na nastudování oper v Bavorské opeře v Mnichově, v Pařížské opeře či ve Velšské národní opeře v Cradiffu.

Vyučuje: hlavní obor dirigování, seminář dirigování

Email: marek.prasil@jko.cz


Mgr. Jaroslav Pszczolka

Absolvent Hudební vědy na UP v Olomouci.

Vyučuje: dějiny hudby, kulturní dějiny a historicko-estetický seminář

Email: jaroslav.pszszolka@jko.czMgr. Daniela Střílková, Ph.D.

Absolventka pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor
Hudební výchova - sbormistrovství pro SŠ, následně doktorský studijní program Hudební teorie pedagogika. Kromě výuky na JKO působí jako sbormistryně Ostravského dětského sboru při ZUŠ E.Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách, externě vyučuje na Katedře hudební výchovy Ostravské univerzity v Ostravě.


Vyučuje: sborový zpěv, didaktiku a hudební výchovu

Email: daniela strilkova@jko.czMgr. Irena Szurmanová

Absolventka AMU v Praze, obor skladba.


Vyučuje: hlavní obor skladbu, hudebně teoretické předměty a intonaci

Email: irena.szurmanova@jko.cz


MgA. Mgr. Jiří Šikula

Absolvent JAMU v Brně (obor dirigování sboru) a Ostravské univerzity (sbormistrovství – hudební výchova).


Vyučuje: Intonaci a rytmus, nauku o nástrojích

Email: jiri.sikula@jko.cz

Mgr. Petr Šumník

Studoval konzervatoř v Pardubicích (hru na klavír) a JAMU v Brně (řízení orchestru, sboru a opery).
Byl dirigentem Moravské filharmonie v Olomouci, šéfem opery divadla v Opavě. Nyní je dirigentem opery Moravského divadla v Olomouci. Pravidelně spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc a s Janáčkovou filharmonií Ostrava.


Vyučuje: hlavní obor dirigování, orchestrální hru a seminář dirigování

Email: petr.sumnik@jko.czMgr. Kateřina Važíková

Zástupkyně ředitelky.

Absolventka Filosofické fakulty Ostravské univerzity.


Vyučuje: kulturní dějinyEmail: katerina.vazikova@jko.cz
Kancelář: 112

MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.


Absolventka JAMU v Brně, obor skladba


Vyučuje: instrumentaci, seminář skladby a intonaci

Email: marketa.dvorakova@jko.cz


MgA. Daniela Zarodňanská

Absolventka JAMU v Brně, obor Divadelní manažerství.

Vyučuje: kulturní management

Email: daniela.zarodnanska@jko.cz