Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení

Všeobecně vzdělávací oddělení - vyučující


Mgr. Tomáš Kubec

Vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů.

Absolvent Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk a literatura - historie.

Vyučuje: český jazyk a dějepisEmail: tomas.kubec@jko.cz
Kabinet: 209


Mgr. Eva Cielecká

Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, obor český jazyk – hudební výchova.

Vyučuje: český jazyk, hudební výchova

Email: eva.cielecka@jko.cz 
Kabinet: 209
 

Mgr. Veronika Frýdlová

Zástupkyně ředitelky.

Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk – dějepis.

Vyučuje: český jazyk a dějepis


 
Email: veronika.frydlova@jko.cz
Kancelář: 112
 

Mgr. Kateřina Horáková

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor občanská výchova – německý jazyk a Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor anglický jazyk.


Vyučuje: anglický jazyk
Kabinet: 205
 

Mgr. Zuzana Hyvnarová

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, obor biologie a geografie pro SŠ.

Vyučuje: přírodopis, zeměpis, fonetiku a fonologii 
Kabinet: 207
 

Mgr. Karin Hýžová

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk. A absolventka Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci králové, obor německý jazyk a výtvarná výchova.

Vyučuje: výtvarnou výchovu a německý jazyk 
Email: karin.hyzova@jko.cz
Kabinet: 205


Mgr. Jan Kukučka

Absolvent Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, obor český jazyk - dějepis.

Vyučuje: český jazyk a dějepis

Email: jan.kukucka@jko.cz
Kabinet: 209


Mgr. Ivana Lacná

Absolventka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor učitelství matematiky a fyziky pro střední školy.
 
Vyučuje: fyziku, matematiku
 

Email: ivana.lacna@jko.cz
Kabinet: 207


Mgr. Daniela Mazurová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, čeština a francouzština.

Vyučuje: francouzštinu

Email: daniela.mazurova@jko.cz
Kabinet: 205

Mgr. Jana Mládenková

Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, obor matematika – chemie.

Vykonává funkci výchovného poradce.

Vyučuje: matematiku a chemii
Email: jana.mladenkova@jko.cz
Kabinet: 208

Mgr. Pavel Mráz

Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, obor informatika - učitelství informatiky pro SŠ. Absolvent studia k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Vyučuje: informační a komunikační technologie
Email: pavel.mraz@jko.cz
Učebna: 237

Mgr. Barbora Rycková

Absolventka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor tělesná výchova - občanská nauka.

Vyučuje: základy společenských věd, tělesná výchova

Email: barbora.ryckova@jko.cz
Kabinet: sborovna
 

PhDr. Ivona Římánková

Vystudovala divadelní a hudební vědy v Brně.

Vyučuje: italský a francouzský jazyk, teorii a dějiny divadla, dějiny tance a baletu

Email: ivona.rimankova@jko.cz
Kabinet: 319


Mgr. Tereza Klčová

absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě učitelství pro střední školy, český jazyk a literatura a základy společenských věd


Vyučuje: český jazyk a základy společenských vědEmail: tereza.klcova@jko.cz
Kabinet: 209
 

Mgr. Eva Sklenská

Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor anglický a německý jazyk. 

Vyučuje: anglický jazyk


Email: eva.sklenska@jko.cz
Kabinet: sborovna

Mgr. Zuzana Teichmannová

Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor anglický jazyk - český jazyk.

Vyučuje: anglický jazyk

Email: zuzana.teichmannova@jko.cz
Kabinet: 207
 

Mgr. Hana Zágorová


Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor anglický jazyk - český jazyk.

Vyučuje: anglický jazyk
Email: hana.zagorova@jko.cz
Kabinet: 205