Absolutorium

                          Organizace absolventských zkoušek  

 Bližší rozpisy jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci Nástěnka. 

19/20

Tematické okruhy k absolutoriu