Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení

Akordeon 15.2.2024

Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti - ZRUŠENO

Termín konání: 15. února 2024 (9:00 – 17:00 hod.)

Téma:
Moderní perspektiva pojetí akordeonu
 
Obsah:
Seminář bude realizován formou otevřených lekcí pro žáky ZUŠ. Lektor se zaměří na nejrůznější interpretační problémy v přednesovém repertoáru žáků. Naučíme se pracovat se zvukem na experimentální úrovni. Účast na této vzdělávací akci obohatí pedagogy hry na akordeon o moderní celosvětové trendy ve výuce a hře na tento nástroj, rozšíří jejich přehled o moderní akordeonové techniky, naučí řešit problémy v oblasti akordeonové interpretace obecně, seznámí je s novou literaturou. Seminář ukončíme koncertem studentů a žáků.
 

Lektor: Mgr. art Mária Mártonová Kormanová, ArtD. (Slovensko)

Účastnický poplatek: 1800,- Kč

Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do: 12.2.2024

e-mail: info@jko.cz
 
informace: Nicola Supíková, asistentka ředitelky tel.: 596 114 767 / 734 433 242


den měsíc rok


Fakturační údaje

Vyplňte pouze v případě požadavku na vystavení faktury