Akordeon 19. 9. 2020

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2020/2021

Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
​(Metodika hry na akordeon obecně - lektorka: Dr. Marcela Kysová - Halmová)

19. září 2020, 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok