Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.9.2021 / Přihlášení

EU peníze SŠ

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci projektu EU peníze středním školám:

ZEM

Zeměpis - Amerika

ZSV

Základy společenských věd - ekonomie a politologie

TED

Teorie divadla a rozbor dramatu

HUV

Hudební výchova pro obor tanec

HTE

Hudební teorie - opakování k maturitě

HTE

Harmonie pro 3.ročník

HTE

Harmonie - 2. ročník

AJ

Anglický jazyk - materiály pro 1. a 2.ročník

AJ

Anglický jazyk - materiály pro 3. a 4.ročník

AJ

Anglický jazyk - pracovní listy

ČJL

Český jazyk a literatura - materiály pro 3.ročník

ČJL

Český jazyk a literatura - pracovní listy

DĚJ

Dějepis - pravěk, starověk

DĚJ

Dějepis - středověk, raný novověk

IKT

Informační a komunikační technologie - Windows, Word

IKT

Informační a komunikační technologie - Excel, Powerpoint

MAT

Matematika - pracovní listy

KDE

Kulturní dějiny - 3. ročník

KDE

Kulturní dějiny - 3. a 4. ročník

DUM

Dějiny umění - prezentace

DVU

Kulturní dějiny pro 3.ročník