Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

16.7.2024 / Přihlášení

Flétna - vyučující


MgA. Jiří Bystroň

Absolvent konzervatoře v Ostravě, Akademie múzických umění v Praze, působí v několika komorních souborech, v Komorním duu s kytarou, v triu Musica camerata, jako člen Slezských komorních sólistů, inicioval založení flétnového kvartetu Musica di flauto.


Vyučuje: hru na flétnu

Email: jiri.bystron@jko.czMgA. Martina Molinger, Ph.D.

Vedoucí oddělení dechové nástroje

Absolventka konzervatoře v Brně a Institutu pro umělecká studia Ostravské University. Doktorandské studium absolvovala na Janáčkové akademii múzických umění v Brně. Působila jako první flétnistka Filharmonie Hradec Králové, je členkou Dechového kvinteta tamtéž.

 
Vyučuje: Hlavní obor hru na flétnu, hru z listu, komorní hru

Email: martina.molinger@jko.cz
Kabinet: 145


MgA. Petra Olajcová

Absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity. Od roku 2008 je členkou flétnové sekce Janáčkovy filharmonie Ostrava a je členkou Ostravského dechového kvinteta. Vyučuje hlavní obor, hru z listu.Vyučuje: hlavní obor, hru z listu.

Email: petra.olajcova@jko.cz