Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.8.2022 / Přihlášení

Hoboj - vyučující


Mgr. Jiří Židek

Absolvent konzervatoře v Ostravě a JAMU v Brně. Je členem Janáčkovy filharmonie Ostrava.


Vyučuje: hru na hoboj

Email: jiri.zidek@jko.cz 
MgA. Jana Hercigová Ph.D

Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity. Je členkou operního orchestru Národního divadla moravskoslezského.

Vyučuje: hlavní obor, hru z listu, komorní hru

Email: jana.hercigova@jko.cz