Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Housle - vyučující


Mgr. Irena Vítková

Vedoucí strunného oddělení.

Hru na housle studovala na konzervatoři v Brně u a JAMU v Brně. Byla členkou Filharmonie B. Martinů Zlín, působí na IpUS OU Ostrava. Je členkou Komorního orchestru B. Martinů v Brně. Je zvána do porot našich i mezinárodních soutěží.


 

Email: irena.vitkova@jko.cz
Učebna: 341


MgA. Petr Benda, Ph.D.

Vystudoval pražskou AMU, je zakládajícím i aktivním členem Benda Quartet a zástupce koncertního mistra Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Email: petr.benda@jko.cz  


doc. MgA. Luděk Cap

Vystudoval ostravskou konzervatoř (1971-1976) u prof. V. Pacáčka a brněnskou JAMU (1976-1980) u prof. A. Sýkory. Během studia získal 1. Cenu a Cenu za nejlepší interpretaci Beethovenova díla na Beethovenově Hradci (1978). Byl zakládajícím členem a dlouholetým primáriem Kubínova kvarteta (1972-2015) a v letech 1993 – 1998 působil jako koncertní mistr Slezského komorního orchestru. Kromě koncertů s Kubínovým kvartetem vystupoval také sólově jak v recitálech tak s orchestry (např. Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Komorní filharmonie Pardubice, Drážďanská filharmonie). Jako pedagog hry na housle působí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (od r. 1982) a na Fakultě umění Ostravské univerzity (od r. 2000). Je zván do porot národních i mezinárodních soutěží.

Email: ludek.cap@jko.cz 


MgA. Alžběta Falcníková, ArtD.

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, AMU v Praze. Do r.2005 byla členkou Pražské komorní filharmonie.V současné době působí v Janáčkově filharmonii Ostrava, věnuje se pedagogické činnosti a vystupuje sólově.

Email: alzbeta.falcnikova@jko.cz 
MgA. Daniela Grygarová, ArtD.

Hru na housle studovala na konzervatoři v Plzni u prof. Pavla Prantla, bakalářské studium na JAMU v Brně u doc. Miloše Vacka, magisterské studium u prof. Vítězslava Kuzníka a doktorské studium na Akadémii umení v Bánskej Bystrici u prof. Jely Špitkové.
Natočila čtyři CD se skladbami autorů židovského původu. Jako sólistka vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí.
Od roku 2009 působí na pozici zástupce koncertního mistra v Národním divadle Moravskoslezském.Email: daniela.grygarova@jko.cz Mgr. Jakub Jan Kowalski

Vystudoval Střední hudební školu v Katovicích a Akademii múzických umění v Krakově ve třídě prof. Piotra Tarcholika. V současné době je také doktorandem Ostravské Univerzity. Je členem sekce 1. houslí Janáčkovy filharmonie Ostrava a Janáčkova komorního orchestru. Je laureátem několika komorních soutěží v Polsku i v zahraničí. Zároveň je pedagogem na Státní základní a střední hudební škole v Opole.Email: jakubjan.kowalski@jko.cz 
prof. Mgr. Vítězslav Kuzník

Hru na housle studoval na ostravské konzervatoři, studoval na Konzervatoři Rimského-Korsakova v Leningradě. Často je zván do porot mezinárodních soutěží. Byl jmenován profesorem pro obor hudební umění-housle. Jeho koncertní činnost je spjata s Janáčkovým komorním orchestrem.

Email: vitezslav.kuznik@jko.cz 
MgA. Jan Niederle

Absolvent Státní konzervatoře v Ostravě a JAMU v Brně, je členem Kubínova kvarteta.
Působí na JKO Ostrava a na IpPUS OU Ostrava, vystupuje také sólově.