Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.1.2023 / Přihlášení

Klavír 11.2.2023

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2022/2023

Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ
Práce s klavírním zvukem, tvoření tónu, zvládání stresu a paměť, práce s textem, lektor doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
11. 2. 2023 / 
9.00 - 13.00 hodinden měsíc rok