Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

7.12.2023 / Přihlášení

Klavír 14.12.2023

Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ - II. část
 
Termín konání: 14. prosince 2023 (9:00 – 13:00 hod.) 
 
Obsah:
1. 
Obsah semináře se zaměřuje na tvořivý umělecký a pedagogický proces a hledání nových i netradičních přístupů k individualitám mladých uměleckých osobností.


Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Leoše Janáčka
 

Lektor: MgA. Zuzana Valentová


Účastnický poplatek: 800,- Kč

V případě úhrady účastnického poplatku ze ŠABLON je potřeba přihlásit se na obě části semináře. (25.11. a 14.12.)
 
Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do: 10.12.2023


e-mail: info@jko.cz
 
informace: Nicola Supíková, asistentka ředitelky tel.: 596 114 767 / 734 433 242


den měsíc rok


Fakturační údaje

Vyplňte pouze v případě požadavku na vystavení faktury