Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

7.12.2023 / Přihlášení

Klavír 2.3.2024

Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ - II. část
 
Termín konání: 2. března 2024 (9:00 – 13:00 hod.) 
 
Obsah:

1. Obsah semináře se zaměřuje na tvořivý umělecký a pedagogický proces, práci s mladými klavíristy-žáky ZUŠ i konzervatoří, a hledání nových i netradičních přístupů k individualitám mladých uměleckých osobností.

 
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Leoše Janáčka
 

Lektor: doc. MgA. Eliška Novotná


 
Účastnický poplatek: 800,- Kč

V případě úhrady účastnického poplatku ze ŠABLON je potřeba přihlásit se na obě části semináře. (21.2. a 2.3.)
 
Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do: 27.2.2024


e-mail: info@jko.cz
 
informace: Nicola Supíková, asistentka ředitelky tel.: 596 114 767 / 734 433 242

den měsíc rok


Fakturační údaje

Vyplňte pouze v případě požadavku na vystavení faktury