Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

7.12.2023 / Přihlášení

Klavír 25.11.2023

Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ - I. část

 
Termín konání: 25. listopadu 2023 (9:00 – 13:00 hod.) 
 
Obsah:
1. Obsah semináře se zaměřuje na tvořivý umělecký a pedagogický proces, práci s mladými klavíristy-žáky ZUŠ i konzervatoří, a hledání nových i netradičních přístupů k individualitám mladých uměleckých osobností.


 
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Leoše Janáčka
 

Lektor: MgA. Magdaléna Hrudová


Účastnický poplatek: 800,- Kč

V případě úhrady účastnického poplatku ze ŠABLON je potřeba přihlásit se na obě části semináře (25.11. a 14.12.)
 
Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do: 20.11.2023
PRODLOUŽENO DO PÁTKU 24.11. DO 12:00

e-mail: info@jko.cz
 
informace: Nicola Supíková, asistentka ředitelky tel.: 596 114 767 / 734 433 242den měsíc rok


Fakturační údaje

Vyplňte pouze v případě požadavku na vystavení faktury