Klavír 3. 10. 2020

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2020/2021

Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ
​(Barokní klávesová literatura - lektorka: MgA. Hana Kundrátová, host: MgA. Jiří Havrlant)

3. října 2020, 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok