Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení

Klavír - vyučující


MgA. Hana Kundrátová

Vedoucí klávesového oddělení.

Studovala klavír na konzervatoři v Ostravě (Zdeněk Duchoslav), JAMU v Brně (Inessa Janíčková), stáž na kyjevské státní konzervatoři - Ukrajina (Olga Dmitrijevna Liforenko), interpretační kursy v Annecy (Eliane Richepin). Metodické centrum klávesové katedry JAMU v Brně.

Vyučuje: hru na klavír


Email: hana.kundratova@jko.cz
Učebna: 134


MgA. Jaroslava Klemšová

Absolventka oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Jaroslava Smýkala a doc. Mgr. art. Ivana Gajana. Absolvovala zahraniční studijní stáž na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech (prof. Gunnar Nauck). Zúčastnila se řady národních i mezinárodních soutěží (např. Pro Bohemia, Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž, Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník a další) a kurzů.

Vyučuje: hru na klavír, povinný klavír, klavírní praktikum, korepetice
Korepetice: dechové oddělení

Email: jaroslava.klemsova@jko.cz


doc. Mgr. Xenie Hranická

Studovala na konzervatoři v Ostravě (Marta Toaderová), AMU v Praze (Miroslav Langer), stáž na Vysoké umělecké škole v Grazu (W.Groppenberger), mistrovské kursy (Halina Czerny-Stefanska,Lev Vlasenko).

Vyučuje: hru na klavír

Email: xenie.hranicka@jko.cz


MgA. Magdaléna Hrudová

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením MgA. Hany Kundrátové a JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové. V roce 2019 absolvovala stáž na Royal Danish Academy of Music u prof. Niklase Sivelova. Nyní studuje doktorský program JAMU v Brně. Je zařazena na Listinu mladých umělců Nadace ČHF, díky které pravidelně sólově koncertuje v ČR. Je laureátkou mezinárodních soutěží, např. The 21st century art (Finsko, 2019), Vittoria Caffa Righetti Prize (Itálie, 2018), International Competition ANEMOS (Itálie, 2016) a další. Koncertuje také v rámci různých komorních uskupení.


Vyučuje: hru na klavír, korepetice, povinný klavír, klavírní praktikum

Email: magdalena.hrudova@jko.cz

MgA. Jiří Janík
 
Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: hru na klavír, korepetice, povinný klavír

Email: jiri.janik@jko.cz


 

Mgr. Soňa Javůrková

Studovala na konzervatoři v Ostravě (Zdeněk Duchoslav), dále na VŠMU v Bratislavě (doc.Eva Fischerová-Martvoňová).


Vyučuje: hru na klavír

Email: sona.javurkova@jko.cz


MgA. Pavel Těšík

Absolvent kroměřížské Konzervatoře P. J. Vejvanovského (MgA. Ondřej Hubáček) a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (prof. MgA. Jan Jiraský Ph.D., doc. Igor Ardašev). Zahraniční stáž v Rakousku na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (prof. Ayami Ikeba). Účast na mistrovských kurzech (Vera Nosina, Azra Medić, Jonathan Powell, Håkon Austbø).

Vyučuje: hru na klavír, klavírní praktikum


Email: pavel.tesik@jko.cz
MgA. Zuzana Valentová (mateřská dovolená)

Absolventka oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Vyučuje: hra na klavír, povinný klavír, korepetice
MgA. Michal Zátopek

Absolvent JKO (Jarmila Pěčková) a Fakulty umění Ostravské univerzity (Ivo Kahánek) Studoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (Ida Černecká). Interpretační kurzy (S. Zamborský, I. Klánský, E. Indjic, I. Hlinka).  Aktivně se věnuje hře v klavírním duu a sbormistrovství.

Vyučuje: hru na klavír, povinný klavír

Email: michal.zatopek@jko.cz