Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.5.2024 / Přihlášení

Konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení po rozřazení v DIPSY

KONEČNÉ VÝSLEDKY 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025 - po vykonání talentových zkoušek v náhradním termínu 28. února 2024


HUDBA, odborné zaměření klasická hudba a odborné zaměření jazzová hudba, denní forma vzdělávání

  • Konečné výsledky s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat, naleznete zde.

KONEČNÉ VÝSLEDKY 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025 - po vykonání talentových zkoušek v náhradním termínu 14. února 2024


ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv a odborné zaměření neoperní zpěv, denní forma vzdělávání


  • Konečné výsledky s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat, naleznete zde.


KONEČNÉ VÝSLEDKY 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025 - po vykonání talentových zkoušek v náhradním termínu 14. února 2024   


HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra, obor činnosti herecká výchova, denní forma vzdělávání

  • Konečné výsledky s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat, naleznete zde.

KONEČNÉ výsledky 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025


HUDBA, odborné zaměření klasická hudba, kombinovaná forma vzdělávání


  • Konečné výsledky s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat, naleznete zde.

 
ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv, kombinovaná forma vzdělávání


  • Konečné výsledky s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat, naleznete zde.

SOUČASNÝ TANEC, denní forma vzdělávání

  • Konečné výsledky s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat, naleznete zde.


TANEC, odborné zaměření klasický tanec, denní forma vzdělávání

  • Konečné výsledky s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat, naleznete  zde.

 
V Ostravě dne 15. května 2024