Kontrabas - vyučující


MgA. Pavel Harnoš 

Vystudoval hru na kontrabas na konzervatoři v Kroměříži a JAMU v Brně. Působí jako zástupce vedoucího kontrabasové skupiny Moravské filharmonie Olomouc.


MgA. Jan Vondráček 

Vystudoval hru na kontrabas u Pavla Kotlana a Heleny Navrátilové na Konzervatoři v Pardubicích a u Mgr. Emilie Windhaberové na Ostravské univerzitě v Ostravě. Je členem Janáčkovy filharmonie Ostrava.