KYTARA 23. 5. 2020

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2019/2020

Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ - Interpretace skladeb jednotlivých stylových období
(III. Zásady interpretace skladeb z období 20. a 21. století)
 lektor MgA. Ondřej Gillig, host Petr Seidl

sobota 23. května 2020, 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok