Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

2.10.2022 / Přihlášení

Kytara 5.11.2022

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2022/2023

Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ
Nové metodické postupy při výuce na ZUŠ a mistrovský kurz, lektor Mgr. art. Miloš Tomašovič, PhD., Mgr. art. Miloš Tomašovič, PhD.
5. 11. 2022 / 
9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok