Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

25.6.2022 / Přihlášení

Maturita

Maturita 2022 - podzim (zkoušky se konají od 1.9. do 20.9.2022, bližší informace budou zveřejněny během července a srpna)
 

MZ 2022

otázky, seznam četby

MZ 2022

profilové zkoušky

MZ 2022

profilové zkoušky forma

MZ 2022

prezentace pro maturanty

MZ 2022

Kritéria hodnocení zkoušek