Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

23.2.2024 / Přihlášení

Modernizace koncertního sálu

Dokumentaci k veřejné zakázce č. 1/2024 - Modernizace koncertního sálu - naleznete v přílohách níže.

Výzva

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1

Obchodní podmínky - návrh smlouvy

Příloha č. 2

Studie úprav - textová část

Příloha č. 3

Studie úprav - vzduchotechnika výkresy

Příloha č. 4

Studie úprav - plocha na výmalby ve formátu *.bak

Příloha č. 5

Studie úprav - plocha na výmalby ve formátu *.dwg

Příloha č. 6

Studie úprav - zvuk a světla - studie proveditelnosti

Příloha č. 7

Studie úprav - blokové schéma pro audio/video

Příloha č. 8

Studie úprav - blokové schéma pro světla

Příloha č. 9

Studie úprav - přehled komponent audio/video vč. cen

Příloha č. 10

Studie úprav - přehled komponent světla vč. cen

Příloha č. 11

Studie úprav - požárně bezpečnostní řešení stavby - textová část

Příloha č. 12

Studie úprav - požárně bezpečnostní řešení stavby - schéma

Příloha č. 13

Studie úprav - prostup tepla střechou - textová část

Příloha č. 14

Studie úprav - prostup tepla střechou - výpočet

Příloha č. 15

Prohlášení ke způsobilosti a střetu zájmů

Příloha č. 16

Prohlášení o vztahu k dodavateli

Příloha č. 17

Prohlášení o realizovaných zakázkách