Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.9.2021 / Přihlášení

Program

sobota 6 listopadu

Pěvecká poradna

09:00 hod., JKO
Pro učitelé sólového zpěvu na ZUŠ

Pěvecké oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě zve učitele ZUŠ a jejich žáky k setkání a individuálním konzultacím dne 6. 11. 2021 od 10 do 13 hodin.

Je možné se přihlásit:

- s žáky, kteří se potýkají s nějakým pěveckým technickým problémem
- s žáky mimořádně nadanými
- s žáky, kteří uvažují o studiu na konzervatoři
- k osobnímu rozhovoru - např. začínající učitelé, kteří by se rádi poradili ohledně možných úskalí pěvecké výuky, náplně vyučovací hodiny dle věku a pěvecké vyspělosti žáka, výběru literatury apod.

Lektorky: Mgr. Mária Adamíková a Mgr. Marta Jirásková

Přihlášky i případné dotazy zasílejte na email: marta.jiraskova@jko.cz, s uvedením jména učitele, názvu školy, počtu dětí a případně i přiřazení k vybrané lektorce.
Všem bude potvrzeno přijetí přihlášky s určením přesného času a místa konzultace zpětným emailem.
Děti ať si připraví 1 lidovou a 1 umělou píseň. Noty donést s sebou. Korepetitora můžete mít
svého nebo bude k dispozici z naší školy.

*******************

Poznámka:
Učitelé budou moci anonymně odevzdat do připravené krabičky lístky s návrhy témat, na které by si přáli uspořádat semináře v rámci DVPP. Podle poptávky ze strany učitelů ZUŠ se pak pokusíme získat vhodné lektory pro danou problematiku.

čtvrtek 11 listopadu

Taneční koncert

09:00 hod., JKO, Sál Leoše Janáčka
Pro ZŠ a ZUŠ.

Komentované taneční představení.

Dle předchozích objednávek škol. Kontakt: Mgr. art. Miroslava Mechelová, tel. 737 186 913.

úterý 16 listopadu

Pěvecký koncert

18:30 hod., JKO, Sál Leoše Janáčka
Neoperní zpěv

středa 24 listopadu

Jiří Najvar - Peřiny

18:00 hod., JKO, Sál Leoše Janáčka
Úsměvná opera pro rodiny s dětmi.

Hudební pohádka pro malé i velké diváky v podání studentů pěveckého oddělení.

čtvrtek 25 listopadu

Jiří Najvar - Peřiny

18:00 hod., JKO, Sál Leoše Janáčka
Úsměvná opera pro rodiny s dětmi.

Hudební pohádka pro malé i velké diváky v podání studentů pěveckého oddělení.

pondělí 29 listopadu

Koncert bicího oddělení

18:30 hod., JKO, Sál Leoše Janáčka
Bicí nejsou jenom bubny.