Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.8.2022 / Přihlášení

Povinný klavír a hudební doprovod - vyučující


Mgr. Roman Rucký
 
Vedoucí oddělení Povinného klavíru a hudebního doprovodu.

Absolvent Pedagogické fakulty Ostravské univerzity oboru Sbormistrovství - Hudební výchova.

Vyučuje: povinný klavír, hra z listu a improvizace

Korepetice: bicí a dechové oddělení - klarinety

Email: roman.rucky@jko.cz
Učebna: 231


MgA. Michal Bárta Ph.D.

Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (Xenie Hranická), IPUS v Ostravě (Marta Toaderová).

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: pěvecké oddělení, dirigování 

Email: michal.barta@jko.cz 


Mgr. Regina Bednaříková

Absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity oboru Hra na klavír u doc. Eleny Gilels. 

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: pěvecké oddělení

Email: regina.bednarikova@jko.cz
MgA. Radmila Danišová

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity, oboru Hra na klavír u doc. Mgr. Xenie Hranické. Zúčastnila se během studií několika klavírních interpretačních kurzů a seminářů ( I. Klánský, I. Kahánek, E. Indjic, J. Jiraský, J. Hlinka, a další ). Dlouhodobě se věnuje Korepetiční činnosti a komorní hře.

Vyučuje: povinný klavír a korepetice
Korepetice: pěvecké oddělení
Email: radmila.danisova@jko.cz


 
MgA. Adam Farana

Absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, kde studoval v oboru Hra na klavír pod vedením doc. Xenie Hranické a MgA. Ivo Kahánka, Ph.D. Během studia absolvoval stáž na Hudební akademii v Katowicích ve třídě prof. Moniky Sikorské – Wojtacha. Řadu let se úspěšně věnuje komorní hře – především v rámci klavírního dua. 

Korepetice: taneční, hudebně-dramatické, dechové a pěvecké oddělení

Email: adam.farana@jko.cz
MgA. Martina Farana, Ph.D.

Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u MgA. Heleny Zahradničkové a na JAMU v Brně u prof. J. Skovajsy a prof. J. Doležela. Ve svém doktorském studiu na JAMU v Brně se věnovala hudebnímu a pedagogickému odkazu pianisty F. Schäfera. Aktivně se věnuje komorní hře - se svým manželem Adamem v klavírnímu duu a jako odborná asistentka korepetice Katedry dechových nástrojů na Fakultě umění Ostravské univerzity.


Vyučuje: klavirní praktikum 

Korepetice: dechové oddělení

Email: martina.farana@jko.cz

MgA. Jaroslava Filipová

Absolventka oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Jaroslava Smýkala a doc. Mgr. art. Ivana Gajana. Absolvovala zahraniční studijní stáž na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech (prof. Gunnar Nauck). Zúčastnila se řady národních i mezinárodních soutěží (např. Pro Bohemia, Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž, Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník a další) a kurzů. Působí rovněž na ZUŠ Františka Jílka v Brně jako pedagog hry na klavír a korepetitor hudebního oboru.

Vyučuje: povinný klavír 
Korepetice: dechové oddělení
Email: jaroslava.filipova@jko.cz


Mgr. Karla Fucimanová
 
Absolventka Umělecko-pedagogické fakulty Ostravské univerzity. V letech 2000-2004 působila jako profesorka na Escola Profissional de Arte de Mirandela a na Escola Profissional da Musica v Santo Tirsu (Portugalsko).

Vyučuje: povinný klavír 

Korepetice: pěvecké a dechové oddělení - příčné flétny

MgA. Jiří Havrlant

Studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Barbary Marie Willi obor hra na historické klávesové nástroje a na Královské konzervatoři v Den Haagu (cembalo – Fabio Bonizzoni, basso continuo a improvizace – Patrick Ayrton a hra na kladívkový klavír – Bart van Oort). Vzdělání v oboru doplnil v rámci řady interpretačních kurzů a masterclass- Ton Koopman Academy, Academie Versailles (Béatrice Martin, Jory Vinikour), Harpsichord Intesive Masterclass (Jacques Ogg), International Semester of Early Music (Bernhardt Klaprot, Andreas Bötticher, Pierre Hantaï). Formou soukromých konzultací studuje též u MgA. Moniky Knoblochodé, PhD. Jako sólista i continuista vystoupil se souborem Czech Ensemble Baroque, dále s Janáčkovým komorním orchestrem a Musicou Aerea. S flétnistkou Michaelou Ambrosi tvoří duo Musica Neglecta. Je laureátem Soutěže Nadace Bohuslava Martinů a soutěže La Stravaganza International Competiton.

Vyučuje: hra na cembalo, Hra na druhý nástroj – cembalo
 
                                        Korepetice: dechové oddělení - zobcové flétny

                                        Email: jiri.havrlant@jko.cz
Mgr. Marie Horáčková
 
Absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity oboru Hra na klavír u doc. Eleny Gilels.

Ocenění za klavírní doprovody na Mezinárodní pěvecké soutěži Sch. Trnavského v Trnavě a na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. Koncertně doprovází pěvce a pěvecké sbory v Japonsku, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Polsku, Chorvatsku a Bosně.

Vyučuje: povinný klavír 

Korepetice: pěvecké a hudebně-dramatické oddělení

Email: marie.horackova@jko.cz

Mgr. Ivana Možiešíková
 
absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír 

Korepetice: smyčcové oddělení

Email: ivana.hotarkova@jko.cz

MgA. Magdaléna Hrudová

Studovala na JAMU v Brně u prof. Aleny Vlasákové a na Royal Danish Academy of Music u prof. Niklase Sivelova obor Hra na klavír. V současné době je zařazena na Listinu mladých umělců nadace ČHF, díky které sólově koncertuje v ČR. Je laureátkou mezinárodních soutěží, např. "The 21st century art" (Finsko, 2019), Vittoria Caffa Righetti Prize (Itálie, 2018), International Competition ANEMOS (Itálie, 2016). Aktivně se věnuje také komorní hře.

Vyučuje: povinný klavír 
Korepetice: pěvecké oddělení

Email: magdalena.hrudova@jko.cz


MgA. Jiří Janík
 
Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: hra na klavír – HLO, klavírní praktikum, hra z listu, improvizace
a povinný klavír

Korepetice smyčcové oddělení

Email: jiri.janik@jko.cz

 


Mgr. Hana Kučová
 
Absolventka Akademie múzických umění v Praze oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice pěvecké oddělení - pohybová výchova

 

MgA. Maya Okamoto

Studovala na Musashinu Academia Musicae v Tokiu (u prof. Jana Horáka). Díky stipendiu  České vlády vystudovala JAMU, obor Hra na klavír u prof. Jaroslava Smýkala.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: smyčcové oddělení

Email: maya.okamoto@jko.cz
Štěpánka Puchelová DiS.

Studovala Pražskou konzervatoř (MgA. Eva Boguniová) a HAMU (prof.MgA. František Malý).
Byla součástí klavírního kvintetu Quasi Quintet Prague, který koncertoval v ČR a později v Německu.
Obdržela diplom za vynikající korepetitorský výkon na soutěži Porta Musicae a festivalu Musica Sacra Bratislava.


Email: stepanka.puchelova@jko.cz

MgA. Liana Svobodová
 
Studovala na konzervatoři v Ostravě (Věra Čanová), JAMU v Brně (Vlastimil Lejsek).

Napsala a vydala skripta "Pedagogika a metodika klavírní hry".

Vyučuje: metodika klavírní hry, vyučovatelská praxe, povinný klavír, klavírní praktikum a hra z listu.

Email: liana.svobodova@jko.cz 

MgA. Renáta Sternberg
 
Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: hudebně-dramatické a pěvecké oddělení - muzikálový zpěv

Email: renata.sternberk@jko.cz

BcA. Eva Sýkorová

Studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (MgA. Hana Kundrátová), poté na JAMU v Brně (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.). Ve studiích dále pokračuje na Fakultě umění Ostravské univerzity (doc. MgA. Eliška Novotná). Zúčastnila se řady interpretačních soutěží (AGIMUS Padova, Accademia del Ridotto, Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně a další), a klavírních kurzů či seminářů (A. Vlasáková, I. Šiller, A. Commellato, I. Rosar a další). Dlouhodobě se také věnuje soudobé hudbě na poli interpretačním i organizačním.

Vyučuje: povinný klavír a korepetice

Korepetice: dechové oddělení

Email: eva.sykorova@jko.cz

MgA. Lenka Troszoková

Absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity, oboru Hra na klavír u doc. MgA. Elišky Novotné. V letech 2007 - 2008 absolvovala zahraniční stáž na italské Conservatorio Statale di Musica "Agostino Steffani" v Castelfranco Veneto, kde se pod vedením Francesca Bencivengy a Filippa Faese věnovala sólové i komorní hře a s tělesem Musica Contemporanea vystupovala na festivalech současné hudby v Padově a Benátkách.
 
Vyučuje: povinný klavír
Korepetice: dechové oddělení

Email: lenka.troszokova@jko.cz
 

MgA. Zuzana Valentová

Absolventka oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Vyučuje: povinný klavír, komorní hru, interpretační seminář a metodiku klavírní hry

Korepetice: dechové oddělení - lesní rohy

Email: zuzana.valentova@jko.cz
MgA. Michal Zátopek

Absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, oboru Hra na klavír u MgA. Ivo Kahánka Ph.D. Své studium rozšířil na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u prof. Idy Černecké a klavírních kurzech předních pianistů (Zamborský, Klánský, Indic, Hlinka…).  Aktivně se věnuje hře v klavírním duu a sbormistrovství.


Vyučuje: hra na klavír – HLO, klavírní praktikum, hra z listu a povinný klavír

Korepetice: dechové oddělení – příčná flétna

Email: michal.zatopek@jko.cz


MgA. Veronika Zátopek

Absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity oboru Hra na klavír. Účastnila se mistrovských interpretačních kurzů pod vedením prof. J. Hlinky, prof. I. Klánského, doc. F. Malého, doc. MgA. J. Jiraského, Ph.D. a A. Arnicane z Lotyšska.
Řadu let se také věnuje hře v klavírním duu.


Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: pěvecké a smyčcové oddělení