Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.5.2024 / Přihlášení

Povinný klavír a hudební doprovod - vyučující


Mgr. Roman Rucký
 
Vedoucí oddělení Povinného klavíru a hudebního doprovodu.

Absolvent Pedagogické fakulty Ostravské univerzity oboru Sbormistrovství - Hudební výchova.

Vyučuje: povinný klavír, hra z listu a improvizace

Korepetice: bicí a dechové oddělení - klarinety

Email: roman.rucky@jko.cz
Učebna: 231


Mgr. Regina Bednaříková

Absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity oboru Hra na klavír u doc. Eleny Gilels. 

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: pěvecké oddělení

Email: regina.bednarikova@jko.cz

 


MgA. Adam Farana

Absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, kde studoval v oboru Hra na klavír pod vedením doc. Xenie Hranické a MgA. Ivo Kahánka, Ph.D. Během studia absolvoval stáž na Hudební akademii v Katowicích ve třídě prof. Moniky Sikorské – Wojtacha. Řadu let se úspěšně věnuje komorní hře – především v rámci klavírního dua. 

Vyučuje: jazzový povinný klavír 

Korepetice: taneční, hudebně-dramatické, dechové a pěvecké oddělení

Email: adam.farana@jko.cz


MgA. Martina Farana, Ph.D.

Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u MgA. Heleny Zahradničkové a na JAMU v Brně u prof. J. Skovajsy a prof. J. Doležela. Ve svém doktorském studiu na JAMU v Brně se věnovala hudebnímu a pedagogickému odkazu pianisty F. Schäfera. Aktivně se věnuje komorní hře - se svým manželem Adamem v klavírnímu duu a jako odborná asistentka korepetice Katedry dechových nástrojů na Fakultě umění Ostravské univerzity.Korepetice: dechové oddělení


Email: martina.farana@jko.cz

Mgr. Karla Fucimanová
 
Absolventka Umělecko-pedagogické fakulty Ostravské univerzity. V letech 2000-2004 působila jako profesorka na Escola Profissional de Arte de Mirandela a na Escola Profissional da Musica v Santo Tirsu (Portugalsko).

Vyučuje: povinný klavír 

Korepetice: pěvecké a dechové oddělení - příčné flétny

MgA. Jiří Havrlant

Studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Barbary Marie Willi obor hra na historické klávesové nástroje a na Královské konzervatoři v Den Haagu (cembalo – Fabio Bonizzoni, basso continuo a improvizace – Patrick Ayrton a hra na kladívkový klavír – Bart van Oort). Vzdělání v oboru doplnil v rámci řady interpretačních kurzů a masterclass - Ton Koopman Academy, Academie Versailles, Harpsichord Intesive Masterclass, International Semester of Early Music. Formou soukromých konzultací studuje též u MgA. Moniky Knoblochodé PhD. Jako sólista i continuista vystoupil se souborem Czech Ensemble Baroque, dále s Janáčkovým komorním orchestrem a Musicou Aerea. S flétnistkou Michaelou Ambrosi tvoří duo Musica Neglecta. Je laureátem Soutěže Nadace Bohuslava Martinů a soutěže La Stravaganza International Competiton.

Vyučuje: hra na cembalo, Hra na druhý nástroj – cembalo
Korepetice: dechové oddělení - zobcové flétny

                                        Email: jiri.havrlant@jko.cz
Mgr. Marie Horáčková
 
Absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity oboru Hra na klavír u doc. Eleny Gilels.

Ocenění za klavírní doprovody na Mezinárodní pěvecké soutěži Sch. Trnavského v Trnavě a na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. Koncertně doprovází pěvce a pěvecké sbory v Japonsku, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Polsku, Chorvatsku a Bosně.

Vyučuje: povinný klavír 
Korepetice: pěvecké oddělení

Email: marie.horackova@jko.cz

MgA. Magdaléna Hrudová

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením MgA. Hany Kundrátové a JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové. V roce 2019 absolvovala stáž na Royal Danish Academy of Music u prof. Niklase Sivelova. Nyní studuje doktorský program JAMU v Brně. Je zařazena na Listinu mladých umělců Nadace ČHF, díky které pravidelně sólově koncertuje v ČR. Je laureátkou mezinárodních soutěží, např. The 21st century art (Finsko, 2019), Vittoria Caffa Righetti Prize (Itálie, 2018), International Competition ANEMOS (Itálie, 2016) a další. Koncertuje také v rámci různých komorních uskupení.

Vyučuje: hru na klavír, povinný klavír, klavírní praktikum
Korepetice: pěvecké oddělení

Email: magdalena.hrudova@jko.cz

MgA. Jiří Janík
 
Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: hra na klavír – HLO, improvizace a povinný klavír
Korepetice: smyčcové odděleníEmail: jiri.janik@jko.cz

 


MgA. Jaroslava Klemšová

Absolventka oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Jaroslava Smýkala a doc. Mgr. art. Ivana Gajana. Absolvovala zahraniční studijní stáž na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech (prof. Gunnar Nauck). Zúčastnila se řady národních i mezinárodních soutěží (např. Pro Bohemia, Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž, Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník a další) a kurzů.


Vyučuje: HLO hra na klavír 
Korepetice: dechové a pěvecké oddělení

Email: jaroslava.klemsova@jko.cz

MgA. Eva Kolková

Studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (MgA. Hana Kundrátová), poté na JAMU v Brně (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.). Ve studiích dále pokračovala na Fakultě umění Ostravské univerzity (doc. MgA. Eliška Novotná). Zúčastnila se řady interpretačních soutěží (AGIMUS Padova, Accademia del Ridotto, Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně a další), a klavírních kurzů či seminářů (A. Vlasáková, I. Šiller, A. Commellato, I. Rosar a další). Dlouhodobě se také věnuje soudobé hudbě na poli interpretačním i organizačním.

Vyučuje: povinný klavír
Korepetice: dechové oddělení

Email: eva.kolkova@jko.cz

Mgr. Hana Kučová
 
Absolventka Akademie múzických umění v Praze oboru Hra na klavír.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice pěvecké oddělení - pohybová výchovaMgA. et Bc. Ivo Morys

Absolvent JKO pod vedením Mgr. Zdeňka Pěčka, fakulty umění OU pod vedením Mgr. Lukáše Michela, ArtD. a filosofické fakulty MU v Brně v oboru hudební věda. Během studií se účastnil interpretačních kurzů (např. Francesca Bertoli) a jazzových workshopů v Praze (Brian Charette). V současné době je členem orchestru muzikálové scény NDM. Uplatňuje se jako komorní hráč, korepetitor i sólista (spolupráce s Českým rozhlasem, AV ČR, UK, MHF Leoše Janáčka, OCNH, JFO ad., vystupoval např. v Terstu, Vídni, či Bydgoszczi). Věnuje se interpretaci soudobé hudby, skladbě a jazzové improvizaci.

Vyučuje: jazzový povinný klavír
Korepetice: hudebně-dramatické oddělení

Email: ivo.morys@jko.cz

Mgr. Ivana Možiešíková

 
absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.


Vyučuje: povinný klavír 

Korepetice: smyčcové oddělení

Email: ivana.hotarkova@jko.cz
 


MgA. František Panáček

Vystudoval hru na klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Mgr. Marty Toaderové.  Působí jako sólový i komorní hráč. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Národním divadlem moravskoslezským.


Korepetice: hudebně-dramatické oddělení

Email: frantisek.panacek@jko.cz
MgA. Renáta Sternberg
 
Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: hudebně-dramatické a pěvecké oddělení - muzikálový zpěv

Email: renata.sternberk@jko.cz

 

MgA. Liana Svobodová
 
Studovala na konzervatoři v Ostravě (Věra Čanová), JAMU v Brně (Vlastimil Lejsek).

Napsala a vydala skripta "Pedagogika a metodika klavírní hry".

Vyučuje: metodika klavírní hry, vyučovatelská praxe, povinný klavír

Email: liana.svobodova@jko.cz 

MgA. Lenka Troszoková

Absolventka Fakulty umění Ostravské univerzity, oboru Hra na klavír u doc. MgA. Elišky Novotné. V letech 2007 - 2008 absolvovala zahraniční stáž na italské Conservatorio Statale di Musica "Agostino Steffani" v Castelfranco Veneto, kde se pod vedením Francesca Bencivengy a Filippa Faese věnovala sólové i komorní hře a s tělesem Musica Contemporanea vystupovala na festivalech současné hudby v Padově a Benátkách.
 
Vyučuje: povinný klavír
Korepetice: dechové oddělení

Email: lenka.troszokova@jko.cz

MgA. Veronika Zátopek

Absolventka JKO a Fakulty umění Ostravské univerzity oboru Hra na klavír. Laureátka mezinárodní soutěže Pro Bohemia (2006). Dále se zúčastnila řady národních i mezinárodních soutěží (např. Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž, Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník a další). Mistrovské interpretační kurzy pod vedením prof. J. Hlinky, prof. I. Klánského, doc. F. Malého, doc. MgA. J. Jiraského, Ph.D. a A. Arnicane z Lotyšska. Řadu let se věnuje hře v klavírním duu.

Vyučuje: povinný klavír

Korepetice: pěvecké a smyčcové oddělení

Email: veronika.zatopek@jko.cz