Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

22.1.2021 / Přihlášení

Příčná flétna 23. 4. 2021

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2020/2021

Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu
​(Inspirace a respirace, technika dýchání - lektorka: Mag. art. Helena Neumannová)

23. dubna 2021, 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok