Přípravné kurzy, konzultace

PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacímu řízení z hudební teorie, intonace a sluchové analýzy pro uchazeče o studium pro školní rok 2020/2021
Uzávěrka příhlášek již proběhla. Děkujeme všem zájemcům!KONZULTACE pro uchazeče o studium v JKO, obor vzdělání hudebně dramatické umění, zaměření herectví pro školní rok 2020/2021
Konzultace již proběhly. Děkujeme všem zájemcům!